Κατασκευές με Corian

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζουν ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς μας όσο αφορά την κατασκευή επίπλων με την χρήση ξύλου και υλικού κόριαν ή και μόνο με την χρήση κόριαν. Το δείγμα είναι μικρό γιατί για πολλά χρόνια δεν είχαμε εντάξει στην φιλοσοφία της εταιρείας μας την φωτογράφιση των έπιπλων που κατασκευάζαμε. Με την κατασκευή όμως της νέας μας ιστοσελίδας η λίστα αυτή θα ανανεώνεται πολύ συχνά.