Επιπλα Καταστημάτων – Πάγκοι Καταστημάτων – Επίπλωση Καταστημάτων

Τα έπιπλα καταστημάτων και γενικά οι επιπλώσεις καταστημάτων είναι ένα αντικείμενο που συνήθως απαιτεί την κατασκευή εξειδικευμένων επίπλων που πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο στυλ του κάθε καταστήματος / χώρου και στο είδος της υπηρεσίας που πρέπει να εξυπηρετήσουν με διαστάσεις που πρέπει να προσαρμοστούν στον χώρο στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν. Για αυτό πολλοί από τους πελάτες που μας προσεγγίζουν για την κατασκευή τέτοιων επίπλων συνήθως μας δίνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές (σχέδιο, διαστάσεις, χρώματα) και εμείς κατασκευάζουμε τα έπιπλα έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές αλλά και τις ημερομηνίες παράδοσης που είναι πολύ σημαντικές για κάθε κατάστημα.
Υπάρχουν και πολλοί πελάτες που μας προσεγγίζουν με μια πιο γενική ιδέα για τα έπιπλα που χρειάζονται για το κατάστημά τους, δείχνοντας μας φωτογραφίες από έπιπλα που τους αρέσουν και πληροφορίες για τον χώρο τους. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή επίπλων καταστημάτων μετά από συζήτηση και συμφωνία με τους πελάτες μας. Εαν σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες θα ήθελαν να δουν ένα σχέδιο για τον δικό τους χώρο οι συνεργάτες μας (διακοσμητές) μπορούν να το παρέχουν.

Επιπλα καταστημάτων κατασκευή

Επιπλα Καταστημάτων

Ενδεικτικά έπιπλα καταστημάτων που έχουμε αναλάβει αλλά και μπορούμε να αναλάβουμε (κατηγοριοποίηση ανά τύπο καταστήματος):

Επιπλα Καταστημάτων: Δειγματα από τα έργα μας